• Dyscypliny
  • Modelarstwo
  • Samoloty
  • Szybowce
  • Spadochrony
  • Balony
  • Akrobacja
  • Lotnie i Paralotnie
  • Mikroloty
  • Śmigłowce
 

Biuro AP

Godziny pracy Biura Aeroklubu Polskiego

ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00


 Maciej Stroiński
Sekretarz Generalny AP, Dyrektor Zarządzający

zarządza pracą biura Aeroklubu Polskiego i odpowiada za jego efektywne funkcjonowanie. Wraz z Zarządem AP reprezentuje AP na zewnątrz. Ponadto odpowiada za komunikację pomiędzy pracownikami i interesariuszami biura, a Zarządem. Zajmuje się budowaniem relacji z partnerami biznesowymi AP. Odpowiedzialny za realizację strategii Aeroklubu Polskiego w zakresie szeroko pojętej promocji sportów lotniczych. Zajmuje się planowaniem działań z zakresu PR, media relations, budowania i utrzymywania stałych relacji z mediami, podmiotami związanymi z lotnictwem oraz z członkami Aeroklubu Polskiego.

sgap@aeroklubpolski.pl

m.stroinski@aeroklubpolski.pl

tel. +48 605 488 120

tel. 22 55 67 350

 

Dział Szkolenia
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Ryszard Michalski

Szef Szkolenia, Zastępca Dyrektora Zarządzającego

odpowiada za całokształt spraw związanych z prowadzeniem szkoleń lotniczych, w tym za poprawność instrukcji oraz programów szkoleń lotniczych w Organizacjach Szkolenia aeroklubów regionalnych i szkół, korzystających z dokumentacji szkoleniowo-operacyjnej AP. Prowadzi nadzór nad działalnością w zakresie bezpieczeństwa lotniczego oraz organizuje szkolenia metodyczne szkoleniowej kadry kierowniczej aeroklubów regionalnych

r.michalski@aeroklubpolski.pl

tel. 22 55 67 364

 

Dział Sportowo-Organizacyjny

 

ab

Aneta Borkowska 

Sekretariat

odpowiada za sprawnie funkcjonującą recepcję, sekretariat  i kancelarię AP. Wspiera pracę biura poprzez zapewniane prawidłowego przepływu informacji i korespondencji. Z uśmiechem przyjmuje interesantów, odpowiada na pytania i kieruje w razie potrzeby do innych pracowników biura.

biuro@aeroklubpolski.pl

tel. 22 55 67 300 – centrala

fax 22 55 67 355


_MG_3439 - ok

Barbara Dobrowolska

Specjalista ds. Organizacyjno-Szkoleniowych

zajmuje się opracowywaniem wniosków, załączników do wniosków oraz sprawozdań i rozliczeń związanych z realizacją zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponadto współpracuje z trenerami oraz komisjami specjalnościowymi w zakresie opracowywania kalendarzy imprez, ofert oraz sporządzania innej niezbędnej dokumentacji do realizacji i rozliczeń zadań dotowanych przez MSiT w sporcie lotniczym.

b.dobrowolska@aeroklubpolski.pl

tel. 22 55 67 368

jarek3

Jarosław Darski

Główny Specjalista ds. Sportu

zajmuje się sprawami związanymi z licencjonowaniem zawodników i klubów sportowych. Odpowiada również za przyznawanie i prowadzenie ewidencji licencji skoczków spadochronowych oraz kart IPPI dla pilotów paralotni i lotni, licencji sędziów sportowych w modelarstwie lotniczym. Ponadto jest odpowiedzialny za przyznawanie i ewidencjonowanie odznak sportowych. Prowadzi także statystyki medali zdobytych w Mistrzostwach Świata i Europy oraz zestawienia wymagane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, COS i GUS.

j.darski@aeroklubpolski.pl

tel. 22 55 67 357

Dział Prawny
 Zdjęcie

Piotr Czarnecki

Specjalista do spraw prawnych

odpowiada za  przygotowywanie pism sądowych, projektów umów i składanie wniosków do KRS. Współpracuje z komornikami w ramach postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom AP. Zajmuje się przygotowywaniem i obsługą posiedzeń Zarządu AP. Prowadzi zestawienie uchwał Zarządu AP. Obsługuje również organy AP.

p.czarnecki@aeroklubpolski.pl

tel. 22 55 67 382

 

 Dział Finansowy
Beata Marciniak  Beata Marciniak
Specjalista ds. Księgowych

odpowiada za wystawianie dokumentów finansowych (noty za składki, faktury VAT), windykację należności wobec dłużników AP oraz kasę firmową. Ponadto dba o rozrachunki z tytułu OPP, przelewy krajowe i zagraniczne, kontakt z biurem księgowym.

b.marciniak@aeroklubpolski.pl

tel. 22 55 67 366