• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

O Aeroklubie Polskim

Aeroklub Polski to organizacja społeczna, spadkobierca pieknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, która pragnie wzbogacać te tradycje o nowe wartości.
 • Aeroklub Polski jest polskim związkiem sportowym i posiada osobowość prawną.

 

 • Terenem działania Aeroklubu Polskiego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Aeroklub może także prowadzić działalność poza jej granicami.

 

 • Aeroklub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. Zasady regulujące sposób realizacji przez aerokluby regionalne i szkoły lotnicze zadań zleconych Aeroklubowi Polskiemu – określa Zarząd Aeroklubu Polskiego.

 

 • Aeroklub Polski jest neutralny pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.