• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

Komisja Rewizyjna AP

Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Polskiego, w tym szkół lotniczych i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego należy w szczególności:

 • uchwalanie regulaminu działalności KRAP oraz komisji rewizyjnych aeroklubów regionalnych
 • przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Aeroklubu Polskiego oraz szkół lotniczych
 • przedstawienie Zarządowi Aeroklubu Polskiego wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień
 • nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych w aeroklubach regionalnych
 • występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Aeroklubu Polskiego
 • zwoływanie w trybie interwencyjnym nadzwyczajnych walnych zgromadzeń delegatów aeroklubów regionalnych
 • wybór biegłego rewidenta

 

Komunikaty bieżące KRAP są publikowane na  w zakładce INFORMACJE KOMISJI REWIZYJNEJ AP