• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

Kongres AP

 • Kongres Aeroklubu Polskiego jest najwyższą władzą w związku
 • W Kongresie Aeroklubu Polskiego udział biorą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących członkami zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego członka zwyczajnego Związku
 • Kongres Aeroklubu Polskiego jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach, które należą do zakresu działania Aeroklubu Polskiego.