• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

Licencje Klubu

Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego publikuje w załączonym pliku wykaz Aeroklubów Regionalnych i Organizacji posiadających status członka AP, którym przyznano Licencje Klubu Sportowego (LKS) na rok 2014.

Licencje klubu wydane na 2014 rok – stan na 31 grudnia 2014

Zgodnie z zatwierdzonym przez  Zarząd Aeroklubu Polskiego w dniu 26 października 2013 roku Regulaminem Licencjonowania Klubów Sportowych:

Licencję Klubu Sportowego przyznaje się na wniosek Klubu Sportowego, przesłany pocztą na adres: Aeroklub Polski, ul. 17 Stycznia 39, 00 -906 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: licencje@aeroklubpolski.pl na prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu oraz po wpłynięciu na konto AP stosownej opłaty, zgodnie z cennikiem opłat.

Licencję Klubu Sportowego może otrzymać Klub Sportowy, który spełnia następujące warunki:

 • jest członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego. Zgodnie z właściwymi Uchwałami Walnych Zgromadzeń AP, członkami zwyczajnymi AP są Aerokluby Regionalne. Inne organizacje, które dotąd były członkami wspierającymi, powinny niezwłocznie złożyć deklarację członkowską na członka zwyczajnego AP.  Co należy zrobić aby stać się członkiem zwyczajnym AP
 • deklaruje udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzi działalność w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana Licencja Klubu Sportowego
 • nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec AP.

 

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin Licencjonowania Klubów Sportowych  Pobierz
 2. Wniosek o przyznanie/przedłużenie LKS Pobierz
 3. Cennik Pobierz