• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

Licencje Klubów

Licencję Klubu Sportowego może otrzymać Klub Sportowy, który spełnia następujące warunki:

 • jest członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego.
 • deklaruje udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzi działalność w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana Licencja Klubu Sportowego
 • nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec AP.

Licencję Klubu Sportowego przyznaje się na wniosek Klubu Sportowego, przesłany pocztą elektroniczną na adres: licencje@aeroklubpolski.pl na prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu oraz po wpłynięciu na konto AP 92 2030 0045 1110 0000 0253 5290 opłaty zgodnie z cennikiem opłat [TUTAJ].

ZNIŻKI W OPŁATACH ZA WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE LICENCJI KLUBU SPORTOWEGO:

1. Nadesłanie wniosku o wydanie lub przedłużenie licencji i dokonanie wpłaty w terminie od 1 września do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który licencja ma być wydana, upoważnia klub do otrzymania 50% zniżki (liczy się termin wpływu wniosku na pocztę mailową AP oraz opłaty na konto AP) – zniżka nr 1.

2. Opłacenie składki członkowskiej AP najpóźniej do 15 grudnia, z góry za cały rok, na który ma być wydana LKS oraz złożenie do tego terminu opłaconego wniosku o wydanie LKS, upoważnia klub do otrzymania licencji w cenie 50 zł za każdą dyscyplinę – zniżka nr 2.

Zestawienie wydanych Licencji Klubu Sportowego 31122017_LKS_2017

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Licencjonowania Klubów Sportowych z dn. 9.11.2015 r.  TUTAJ
 2. Wniosek o przyznanie/przedłużenie LKS Pobierz 
 3. Cennik Pobierz

 

Kontakt tel.: 22 55 67 350