IX Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego

Zarząd Aeroklubu Polskiego informuje, iż w dniu 24 marca 2018 roku odbędzie się IX Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego.

 

 

IX Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres AP odbędzie się w dniu 24 marca 2018 roku (sobota) o godz. 9:45 w I terminie lub o godz. 10:00 w II terminie, w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 43 (dawniej: ul. 17 Stycznia 43) w budynku PLL LOT. Celem zwołania Kongresu jest podjęcie uchwał przewidzianych w porządku obrad [TUTAJ].

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Jeden delegat może reprezentować tylko jednego Członka Zwyczajnego Związku.

Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Porządek obrad – IX Kongres AP