Komisja Rewizyjna wybrana – VIII Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego

15 lipca 2017 roku od godziny 10:00, w siedzibie PLL LOT w Warszawie odbył się VIII Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego. Jedynym punktem kongresu był wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej. 

Na VIII Nadzwyczajnym Kongresie Aeroklubu Polskiego wybrano Komisję Rewizyjną AP, która następnie ukonstytuowała się następującym 5 osobowym składzie:

Jarosław Obuchowski – Aeroklub Białostocki  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Joanna Gawdzik – Zawalska – Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Piotr Michałek – Aeroklub Ziemi Mazowieckiej – członek Komisji Rewizyjnej

Adam Kowalczyk Aeroklub Warmińsko-Mazurski – członek Komisji Rewizyjnej

Hanna Gołuńska – Aeroklub Nadwiślański – członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego kontroluje całokształt działalności statutowej Aeroklubu Polskiego, w tym szkół lotniczych i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

Podczas Kongresu zostały także wręczone dyplomy im. pułkownika pilota Wojska Polskiego Stanisława Skarżyńskiego za działalność na rzecz sportu balonowego. Dyplomy w imieniu Aeroklubu Lubelskiego i Aeroklubu Włocławek odebrali dyrektorzy, Marek Koziński i Adam Gruszecki.

Adam Gruszecki został także uhonorowany tytułem i odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego.