Licencje Klubów Sportowych – ważne informacje!

Wniosek o licencję / przedłużenie licencji klubu sportowego warto wysłać szybciej!

 

Przypominamy, że nadesłanie wniosku o przedłużenie licencji i dokonanie wpłat w terminie od 1 września do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który licencja ma być wydana, upoważnia klub do otrzymania zniżki nr 1 (liczy się termin wpływu wniosku na pocztę mailową AP oraz opłaty na konto AP)

Oraz zgodnie z art. 5 ust. 9

Opłacenie składki członkowskiej AP najpóźniej do 15 grudnia, z góry za cały rok, na który ma być wydana LKS oraz złożenie do tego terminu opłaconego wniosku o wydanie LKS, upoważnia klub do zniżki nr 2.

Zapraszam serdecznie do składania wniosków na adres biuro@aeroklubpolski.pl

Regulamin Licencjonowania Klubów Sportowych