Ministerstwa Sportu i Turystyki przyznało Aeroklubowi Polskiemu dotację na 2018 rok

W ramach dofinansowania zadań w zakresie wspierania sportów nieolimpijskich w 2018 roku, Aeroklub Polski otrzymał dotację w wysokości ponad 3 mln złotych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Aeroklubowi Polskiemu dotację na 2018 rok w wysokości 3.011.000 zł. Jest to kwota o 411.000 zł większa niż w roku ubiegłym.

W dniu 28.02.2018 r. Zarząd Aeroklubu Polskiego uchwałą numer 603/XIX/2018 dokonał podziału środków na poszczególne Komisje Specjalnościowe. Kwoty zostaną przeznaczone na dofinansowanie przygotowań zawodników Kadry Narodowej do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w roku 2018.

W roku 2017 na wsparcie sportu lotniczego została przyznana kwota 2,6 mln zł. W trakcie roku Aeroklub Polski wystąpił również o dodatkowe środki, łącznie na kwotę 525.000 zł. W sumie dofinansowanie dla AP w roku 2017 wyniosło 3.125.000 zł

Aeroklub Polski planuje również w roku 2018 podjąć działania zmierzające do pozyskania dodatkowych funduszy na dofinansowanie z budżetu państwa i wsparcie sportów lotniczych.