Nabór ofert brokerskich na stałą obsługę ubezpieczeniową Aeroklubu Polskiego

 

 

 

 

Aeroklub Polski ogłasza nabór ofert brokerskich na stałą obsługę ubezpieczeniową Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportowego w zakresie:

 1. NNW członków Kadry Narodowej (art. 38 ust. 2 ustawy o sporcie)
 2. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą członków Kadry Narodowej
 3. Ubezpieczenia lotnicze (statków powietrznych)
 4. OC organizacji imprez lotniczych
 5. Ubezpieczenie majątku Związku
 6. OC z tytułu posiadania i użytkowania mienia

 

Oferty powinny zawierać:

 1. Opis doświadczenia brokera w zakresie ubezpieczeń lotniczych
 2. Opis doświadczenia brokera w zakresie ubezpieczeń sportowych
 3. Dokumentacje potwierdzającą w/w doświadczenie
 4. Ewentualne rekomendacje.
 5. Dyspozycyjność brokera, proponowane warunki współpracy, przekazywania informacji i dokumentacji.

 

Oferty należy składać na piśmie na adres Związku lub w formie zeskanowanych dokumentów na adres: sgap@aeroklubpolski.pl do dnia 12 grudnia 2017 r.