Nowi Przewodniczący Komisji Specjalnościowych

Zarząd Aeroklubu Polskiego, zgodnie z §7 ust. 8 Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego – PZSL, powołał nowych Przewodniczących Komisji Specjalnościowych.

 

Nowymi przewodniczącymi poszczególnych KS zostali:

– Jerzy Makula – Komisja Akrobacji Lotniczej

Jacek Profus – Komisja Lotniowo-Paralotniowa

– Adam Paska – Komisja Mikrolotowa

Jerzy Boniecki – Komisja Modelarska

Janusz Zdulski  Komisja Samolotowa 

Krzysztof Szopiński – Komisja Spadochronowa

– Artur Łończuk Komisja Szybowcowa

– Jędrzej Wiler  Komisja Śmigłowcowa

Z powodu braku kandydata nie powołano Przewodniczącego Komisji Balonowej.

Teraz, zgodnie z §8 Regulaminu, nowo wybrani Przewodniczący KS w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały o ich powołaniu, przedstawią Zarządowi AP proponowany skład osobowy wraz z określeniem obowiązków poszczególnych kandydatów na członków KS, w tym osoby odpowiedzialnej za rekreacyjne i amatorskie uprawianie danej dyscypliny sportu lotniczego.

Następnie na podstawie propozycji zgłoszonej przez Przewodniczącego KS, Zarząd AP w terminie 14 dni zatwierdza skład nowej Komisji Specjalnościowej