Nowy Zarząd Aeroklubu Leszczyńskiego

W sobotę 3 marca 2018 w Święciechowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze Aeroklubu Leszczyńskiego, podczas którego wybrano nowego prezesa, zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej.

W pierwszą sobotę marca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Aeroklubu Leszczyńskiego. Podczas posiedzenia członkowie Aeroklubu Leszczyńskiego w tajnym głosowaniu wybrali nowy zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej, w tym nowego prezesa zarządu.

Kierowanie Aeroklubem Leszczyńskim powierzono osobie Przemysława Nowackiego. Nowy prezes ma bogate doświadczenie w zarządzaniu spółkami. W swojej karierze zawodowej był odpowiedzialny za przeprowadzenie debiutu Polman SA na Giełdzie Papierów Wartościowych, przygotowanie i przeprowadzenie restrukturyzacji Browaru Dojlidy, wprowadzenie na rynek polski produktów browaru Heineken oraz stworzenie marki własnej produktów maszyn do świadczenia usług porządkowych  o nazwie Dr Perfect. Nowy Prezes Aeroklubu Leszczyńskiego posiada licencję pilota szybowcowego i samolotowego.

W skład nowego zarządu weszli:
Przemysław Nowacki – Prezes,
Tomasz Krok – Wiceprezes,
Bartosz Miara – II Wiceprezes,
Maciej Adamski – Sekretarz,
Robert Walachowski – Skarbnik.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Bogdan Rogalinski,
Mariusz Ławruszczuk,
Daria Dudkiewicz- Goławska.

Aeroklub Polski życzy wielu ciekawych wyzwań oraz sukcesów.