Prezes AP na posiedzeniu Rady Seniorów Lotnictwa

10 czerwca 2013 roku Prezes Aeroklubu Polskiego – Włodzimierz Skalik wziął udział w posiedzeniu Rady Seniorów Lotnictwa, która odbyła się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes Rady Seniorów Lotnictwa – profesor Robert Rowiński, który w pierwszych słowach powitał zaproszonych gości – Dyrektora Instytutu Lotnictwa dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego, Prezesa Aeroklubu Polskiego – Włodzimierza Skalika oraz pozostałych członków Rady.

Posiedzenie rozpoczęto złożeniem życzeń z okazji 80-lecia Sekretarza Rady Seniorów Lotnictwa – Jerzego Madlera.

Następnie głos zabrał Prezes Aeroklubu Polskiego, który poinformował Radę o pracach nad procesem przekształcenia Aeroklubu Polskiego, w celu dostosowania go do Ustawy o Sporcie.

Włodzimierz Skalik omówił ogrom tego przedsięwzięcia i wskazał na wielką skalę takiej reorganizacji oraz przedstawił ewentualne trudności jakie mogą wystąpić w trakcie tego procesu.

Zgromadzeni po wysłuchaniu przekazywanych informacji rozpoczęli ożywioną dyskusję, kierując wiele pytań do Prezesa Aeroklubu Polskiego.

Podsumowując, wszyscy zgodnie stwierdzili, iż jest to wielka przemiana i przełomowy czas dla Aeroklubu Polskiego. Rada Seniorów Lotnictwa dodatkowo podkreśliła, iż w całym tym procesie nie można zapominać o historii – korzeniach polskiego lotnictwa.

Po długotrwałej dyskusji głos zabrał gospodarz spotkania – Dyrektor Instytutu Lotnictwa, który podzielił się ze zgromadzonymi sukcesami Instytutu na linii współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zaprosił zgromadzonych do zwiedzania Instytutu.