Projekt GOAT – spotkanie konsultacyjne w ULC

W dniu 22.03.2013 w siedzibie ULC odbyło się spotkanie dotyczące budowy szybowca ultralekkiego „Goat”.

W spotkaniu uczestniczyli : ze strony urzędu (członkowie powołanego zespołu): Jacek Binio oraz Bartłomiej Czerwiński, AP reprezentowali Włodzimierz Rudkowski oraz Dariusz Lewek.

Podczas spotkania omówiono kwestie formalne dotyczące projektu. Na wstępie przedstawiliśmy przetłumaczone na język polski przepisy FAR-103 (USA) które były podstawą dopuszczenia do lotu szybowca „Goat”. Poinformowaliśmy przedstawicieli urzędu, że AP odmawia wniesienia opłaty lotniczej w kwocie 1037zł za wydanie dokumentu zdatności równoważnego certyfikatowi typu. Nasze zgłoszenie na razie dotyczy budowy jednostkowego egzemplarza szybowca, jako konstrukcji amatorskiej  więc nie ma podstawy prawnej do dokonania takiej wpłaty (Monitor Polski z 15 lutego 2013r., poz. 80 http://monitorpolski.gov.pl/mp/2013/80/1).

Podstawą wniesienia w/w opłaty będzie wydanie przez Prezesa Urzędu świadectwa spełnienia wymagań technicznych  oraz wpisanie szybowca „Goat” na listę typów zakwalifikowanych.

Aby tak się stało, zostaliśmy poinformowani, że Aeroklub powinien :

 • Wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za proces budowy
 • Wskazać miejsce budowy
 • Przedstawić dowody dokumentujące użytkowanie tego szybowca (dzięki temu „Goat” zostanie zakwalifikowany do podkategorii U2 – budowany według dokumentacji, która była już podstawą do budowy ultalekkiego statku powietrznego , typu który został dopuszczony do użytkowania)
 • Przedstawć wykaz zastosowanych materiałów i spis odstępstw (z dowodami potwierdzającymi właściwości zamienników )
 • Przedstawić dokumentację konstrukcyjną w formie papierowej
 • Prowadzić  dziennik budowy
 •  Sporządzić następujące dokumenty:
 1. a) Tymczasową instrukcję Użytkowania w Locie i Obsługi Technicznej wraz z dołączonym programem lotów próbnych
 2. b) Program Prób w Locie
 3. c)Protokół ważenia
 • Zapewnić nadzór mechanika lotniczego z doświadczeniem w budowie podobnych konstrukcji

Prób w locie może dokonać pilot szybowcowy z uprawnieniem Instruktora.

Załączniki:

 • dziennik budowy (przykład) Pobierz
 • przetłumaczone przepisy FAR 103 Pobierz

 

Dariusz Lewek