Przedłużona kadencja Komisji Specjalnościowych – decyzja Zarządu Aeroklubu Polskiego

W dniu 9.09.2017 r. odbyło się posiedzenie zarządu Aeroklubu Polskiego. W porządku obrad spotkania znalazło się min. omówienie bieżącej sytuacji finansowej AP, CSS, GSS, GOBLL oraz spółki Aero Partner sp. z o.o.

 

Podczas posiedzenia Zarządu, zdecydowano o odznaczeniu Złotą Odznaką za zasługi dla Aeroklubu Polskiego Edwarda Sokoła, Tadeusza Łęckiego, Jana Chudego, Stanisława Szczepanowskiego oraz Rafała Siankowskiego.

Prezes Włodzimierz Skalik podczas posiedzenia Zarządu Aeroklubu Polski

Znaczną uwagę członków ZAP zajęła sprawa wyborów nowych Przewodniczących Komisji Specjalnościowych oraz zbliżającego się terminu rozpisania nowych wyborów do Komisji Specjalnościowych. Z uwagi na trwające intensywne prace członków Komisji w nadchodzących miesiącach, zdecydowano o przedłużeniu Kadencji obecnym składom Komisji do końca lutego 2018 r. Stosowne zmiany w Regulaminach oraz szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną jeszcze przygotowane przez Dział Prawny AP i staną się przedmiotem dyskusji kolejnego posiedzenia ZAP.  

Członkowie Zarządu przeanalizowali także wniosek Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie darowizny prawa użytkowania wieczystego lotniska Dajtki w Olsztynie. Po analizie szczegółowych opinii podatkowych w tym zakresie, Zarząd poprosił o wszczęcie procedury przygotowania do transakcji darowizny i przeprowadzenie szczegółowych konsultacji z Aeroklubem Warmińsko – Mazurskim.