Skarga do ULC w związku z projektem GOAT

Aeroklub Polski z grupą sympatyków lotnictwa, którzy pragną latać na zbudowanym przez siebie sprzęcie, od początku roku 2013 prowadzi projekt budowy ultralekkich szybowców „GOAT”.

W związku z powyższym Aeroklub Polski  wystąpił do Urzędu Lotnictwa Cywilnego z programem dot. „GOAT” z prośbą o nadzór Prezesa ULC nad amatorską budową pojedynczego egzemplarza ultralekkiego szybowca.

ULC w odpowiedzi na naszą prośbę stwierdził, iż pomysłodawcy projektu powinni dokonać wpłaty w wysokości 1 037,00 zł, uzasadniając swoją decyzję potrzebą „przeprowadzenia procesu certyfikacji i wydania dokumentu zdatności równoważnego certyfikatowi typu”.

W obec takiej odpowiedzi, w dniu dzisiejszym Aeroklub Polski złożył skargę do Wiceprezesa ds. Standartów Lotniczych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego – Dr Piotra Kasprzyka na wydaną przez urząd decyzję. Uzasadniając, iż w przypadku projektu „GOAT” nie ma mowy o żadnym procesie certyfikacji, jak również nie ma mowy o wydaniu jakiegokolwiek dokumentu równoważnego certyfikatowi typu.  Ponieważ w przypadku konstrukcji ultralekkich taki dokument nazywa się „świadectwem spełnienia wymagań technicznych” i dotyczy wyłącznie konstrukcji kwalifikowanych, za które nie powinno pobierać się opłat.

Pismo AP do ULC w sprawie bezpodstawnego żądania opłaty Pobierz

  1. Czytaj więcej o projekcie GOAT:
  2. Projekt GOAT