W Białymstoku powstanie lotnisko użyteczność publicznej o ograniczonej certyfikacji

List intencyjny w sprawie przekształcenia lotniska Białystok/Krywlany w  lotnisko użyteczność publicznej o ograniczonej certyfikacji podpisali w poniedziałek, 2 lutego  przedstawiciele Aeroklubu Polskiego i miasta Białystok.

Dzięki porozumieniu miasto rozpocznie prace infrastrukturalne związane z  budową utwardzonej drogi startowej, dróg kołowania, ogrodzenia lotniska, a także z pracami odwodnieniowymi. Aeroklub Polski uzyska natomiast zgody na przekształcenie trybu funkcjonowania lotniska oraz wpis w rejestrze lotnisk cywilnych. Wspólnie z Aeroklubem Białostockim, będzie odpowiedzialny za zarządzanie lotniskiem na Krywlanach.

Od lewej: Prezes AB Jan Nosal, SG AP Bohdan Włostowski, Prezes AP Włodzimierz Skalik, Prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, Marszałek Woj. Podlaskiego Mieczysław Baszko, Zastępca Prezydenta miasta Białystok Adam Poliński

Od lewej: Prezes AB Jan Nosal, SG AP Bohdan Włostowski, Prezes AP Włodzimierz Skalik, Prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, Marszałek Woj. Podlaskiego Mieczysław Baszko, Zastępca Prezydenta miasta Białystok Adam Poliński

 Zalety tego rozwiązania, o które wspólnie zabiegali przedstawiciele Aeroklubu Białostockiego, miasta Białystok oraz spółki Aero Partner będą widoczne do 2017 roku, kiedy prace mają zostać ukończone. Poprzez upublicznienie, lotnisko będzie służyć całemu regionowi. Z Krywlan polecimy do każdego z Państw znajdującego się w strefie Schengen. Zmodernizowane lotnisko z utwardzoną drogą startową wydłuży również sezon działalności pilotów i skoczków lokalnego Aeroklubu. Wsparcie rozwoju inwestycji zadeklarował obecny na spotkaniu Marszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Baszko.

Za proces przekształcenia z ramienia Aeroklubu Polskiego odpowiada spółka zależna – Aero Partner. Nie jest to pierwsze przedsięwzięcie tego typu. Już teraz Spółka pracuje nad uzyskaniem statusu lotniska użyteczności publicznej o ograniczonej certyfikacji dla lotniska Pobiednik k.Krakowa.

od prawej Prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, Prezes AP Włodzimierz Skalik, SG AP Bohdan Włostowski

od prawej Prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, Prezes AP Włodzimierz Skalik, SG AP Bohdan Włostowski

Szczególne podziękowania za przygotowanie i uzgodnienie zasad współpracy przy realizacji tego ciekawego i ważnego projektu należą się Prezesowi Aeroklubu Białostockiego, Panu Janowi Nosalowi, Dyrektorowi Spółki Aero Partner, Panu Mikołajowi Doskoczowi, jak i władzom Miasta Białystok, w szczególności Zastępcy Prezydenta, Panu Adamowi Polińskiemu, Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju, Panu Tomaszowi Buczkowi oraz Pani mec. Jagodzie Boraczewskiej.

 O dalszych postępach prac nad modernizacją lotniska w Białymstoku będziemy na bieżąco informować.