Wiesław Jaszczyński – były Prezes Aeroklubu Polskiego – nie żyje

W dniu 27 lipca 2017 roku zmarł Wiesław Franciszek Jaszczyński, pilot, były prezes Aeroklubu Polskiego, wieloletni prezes Aeroklubu Szczecińskiego. Były wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).

 

Wiesław Jaszczyński urodził się 4 czerwca 1930 roku w Warszawie. W czasie wojny uczęszczał na tajne komplety. Był członkiem organizacji harcerskiej Szare Szeregi.

Po zakończeniu wojny naukę kontynuował w Gimnazjum im. Władysława IV. Maturę uzyskał w 1949 roku. Podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze podczas studiów, w październiku 1954 roku, został pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woj. warszawskiego z siedzibą w Aninie. W gimnazjum i liceum należał do Związku Młodzieży Polskiej.

W 1956 roku, po ukończeniu studiów medycznych, z nakazem pracy wyjechał do Szczecina. Był tam lekarzem portowym, oraz portowym Inspektorem Sanitarnym. Odbył półroczny kurs specjalistyczny w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, zdobywając specjalizację I stopnia z zakresu epidemiologii i higieny ogólnej oraz II stopnia z medycyny morskiej i tropikalnej. Był kierownikiem przychodni „Gryf-Transocean”. Założył w Szczecinie i przez wiele lat prowadził Poradnię Chorób Jelitowych i Pasożytniczych.

Wiesław Jaszczyński przy swoim Gawronie (PZL 101) na pustyni egipskiej.

Foto. archiwum W. Jaszczyńskiego

Wielokrotnie pracował jako lekarz, pilot, tłumacz i kierownik terenowych baz podczas akcji agrolotniczych w Egipcie, Iranie i w Sudanie. W 1971 roku, jako specjalista z zakresu medycyny tropikalnej, był przez 5 miesięcy lekarzem ekipy filmowej W pustyni i w puszczy podczas realizacji zdjęć w Egipcie. Scena burzy piaskowej zawarta w filmie została zrealizowana dzięki jego pomysłowi przy użyciu, niewidocznego w kadrze, samolotu PZL 101 Gawron.  Jako naczelny lekarz w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Trypolisie (Libia), od strony medycznej zabezpieczał kilka pielgrzymek do Mekki.

Od 1961 roku był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Z członkostwa w tej organizacji zrezygnował w 1982 roku. Od 1980 roku był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

W latach 80. był represjonowany za przynależność do „Solidarności” (zarekwirowanie paszportu i książeczki żeglarskiej oraz zakaz wyjazdów za granicę). W rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1994-1998) otrzymał stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego i Wiceministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Był prezesem władz wojewódzkich i wiceprezesem władz naczelnych Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Wiesław Jaszczyński podczas wystąpienia aeroklubowego. Fot. archiwum W. Jaszczyńskiego

Od 1991 roku wieloletni prezes Aeroklubu Szczecińskiego. Prezes Aeroklubu Polskiego. Jako pilot wylatał 1268 godzin na 14 typach samolotów i 220 godzin na szybowcach. Był wielokrotnym liderem przelotów samolotów dostarczanych z Polski do krajów Afryki. Był wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) oraz członkiem Komitetu Statutowego tej organizacji. W 2002 roku, jako 62. osoba i jedyny Polak w 95-letniej historii organizacji, otrzymał godność członka honorowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).

W 2015, wraz ze współautorami Czesławem Staniewicz i Jerzym Wikło napisali i wydali obszerną monografięLotnictwo na Pomorzu Zachodnim”.

Wiesław Jaszczyński posiadał odznaczenia:

  • 1959 – Srebrna Odznaka Szybowcowa
  • Odznaka Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego
  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Cześć Jego Pamięci!

Opracował

Tomasz Białoszewski

UWAGA!

Uroczystości pogrzebowe Wiesława Jaszczyńskiego odbędą się w poniedziałek 7 sierpnia.

Nabożeństwo w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie, przy ul. 3 maja o godzinie 13.00.