Wybory Przewodniczących Komisji Specjalnościowych – Etap II

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przechodzimy do kolejnego etapu wyborów Przewodniczących Komisji Specjalnościowych.

 

 • Do 5 stycznia 2018 r. do wszystkich klubów uprawnionych do oddania głosu wysłane zostaną pocztą elektroniczną karty do głosowania.
 • Zgodnie z §7 pkt. 4 Regulaminu Komisji Specjalnościowych AP, na przewodniczącego danej Komisji Specjalnościowej mogą głosować kluby sportowe posiadające licencję sportową w danej dyscyplinie sportu lotniczego jednocześnie roku 2017 i 2018.
 • Zgodnie z § 7 pkt. 5 każdy klub sportowy dysponuje ilością głosów uzależnioną od liczby wydanych Licencji Sportowych FAI dla jego członków w danej dyscyplinie sportu lotniczego wg stanu na dzień 31 grudnia przypadającego bezpośrednio przed wyborami – czyli wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Głos uznany będzie za ważny jeżeli:
 • zostanie oddany w terminie 7 dni od daty przesłania karty do głosowania (oznacza to, iż do 12 stycznia 2018 r. (włącznie), karta do głosowania musi dotrzeć do biura AP w wersji elektronicznej).
 • na karcie do głosowania znajdą się podpis/podpisy osób zgodne z reprezentacją danego klubu sportowego.
 • Zarząd AP do 28 stycznia 2018 r. na podstawie wyników wyborów powoła przewodniczących KS.

 

Poniżej przedstawiamy kandydatów na Przewodniczących poszczególnych komisji:

Komisja Akrobacji Lotniczej

 • Makula Jerzy

Komisja Balonowa

 • Brak kandydata

Komisja Lotniowo-Paralotniowa

 • Profus Jacek

Komisja Mikrolotowa

 • PASKA Adam

Komisja Modelarska

 • Boniecki Jerzy
 • Kubit Stanisław

Komisja Samolotowa

 • ZDULSKI Janusz

Komisja Spadochronowa

 • Szopiński Krzysztof

Komisja Szybowcowa

 • IZYDORCZAK Mirosław
 • ŁOŃCZUK Artur

Komisja Śmigłowcowa

 • WILER Jerzy

 

Aktualny Regulamin i poszczególne etapy wyborów komisji znajdują się na stronie Aeroklubu Polskiego: http://www.aeroklub-polski.pl/aktualnosci/wybory-komisji-specjalnosciowych-3/