Wynik akcji 1% za rok 2016. Sprawdź, jak w prosty sposób odebrać pieniądze z 1%!

Po raz szósty Aeroklub Polski zakończył akcję pozyskiwania środków z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.  Wpływy z tego tytułu za 2016 rok przekazane Aeroklubowi Polskiemu wyniosły 184 554,69  zł. Rozpoczęła się procedura przekazania pieniędzy beneficjentom. Sprawdź, jak odebrać pieniądze.

Aeroklub Polski jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) corocznie uczestniczy w akcji pozyskiwania wpływów z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego, które są dużym wsparciem w działaniach popularyzujących sporty lotnicze w Polsce. Aktualnie, po uzyskaniu kompletu danych, dokonano już podsumowania i podziału środków otrzymanych z odpisu 1% podatku dochodowego za 2016 rok. Kwota przekazana Aeroklubowi Polskiemu z tego tytułu wyniosła 184 554,69 zł. W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczny wynik wpływów z 1%  prezentuje się następująco:

za 2015 rok – 203 586,09 zł

za 2014 rok – 260.671,77 zł

za 2013 rok – 224.136,31 zł

za 2012  rok – 211.779,16 zł

za 2011 rok – 130.301,26 zł.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim tym, którzy przekazali swój 1% na AP i tym samym wsparli realizację celów statutowych Związku, jego członków, zawodników i seniorów.

Szczegółowe podsumowanie akcji 1% za 2016 rok

 • Wypłaty z 1 % w 2016 roku:
  • Dla Członków Zwyczajnych AP – 100 449,59 zł
  • Dla licencjonowanych zawodników – 47 372,54 zł
  • Dla Komisji Specjalnościowych – 3 712,32 zł
  • Dla Aeroklubu Polskiego – 33 010,24 zł
 • Statystyczna średnia wypłata wyniosła dla:
  • Członka Zwyczajnego AP – 1895,28 zł
  • Licencjonowanego Zawodnika w sporcie lotniczym – 640,05 zł
 • Największy beneficjent wśród licencjonowanych zawodników otrzyma kwotę 10 828,22 zł.

 Odbierz pieniądze z 1% – to proste!

Zgodnie z uchwałą Zarządu AP, podatnicy przeznaczyli 1% swojego podatku dochodowego,  wskazując jeden z poniższych celów szczegółowych:

 • Aeroklub Polski,
 • Aeroklub Regionalny, szkoła szybowcowa lub inna organizacja stowarzyszona w Aeroklubie Polskim,
 • Kadra Narodowa AP,
 • Licencjonowany Zawodnik w sporcie lotniczym,
 • Klub Seniorów Lotnictwa.

Każdy z beneficjentów może już odbierać środki pochodzące z przekazania 1%.
Do dnia 8 grudnia 2017 r. beneficjenci otrzymają informację pocztą e-mail o wysokości przekazanej kwoty oraz instrukcją, jak odebrać należne pieniądze.

Aby otrzymać pozyskane środki, zadaniem beneficjenta jest jedynie skompletować i przekazać do biura AP dokumentację dotyczącą poniesionych wydatków, tj.:

 1. Kopie faktur lub rachunków wystawionych w 2016 i 2017 roku (pod warunkiem, że nie były rozliczone w poprzednich latach), które pokryją kwotę uzyskaną z tytułu  1% za 2016 rok (wystawione imiennie i dotyczące uprawianego sportu), lub
 2. Kopie potwierdzenia zapłaty (kopie przelewu z konta beneficjenta lub innego rachunku, pod warunkiem, że nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta jest zawarte w opisie przelewu), lub
 3. Wskazanie udziału własnego w zawodach w 2016/2017

 

Wymagane jest również podanie numeru rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane uzyskane środki.

Korespondencję dotyczącą przekazania 1% podatku dochodowego (wnioski, kopie rachunków, inne ) należy kierować mailowo na adres opp@aeroklubpolski.pl  lub na adres pocztowy Biura Aeroklubu Polskiego  z dopiskiem na kopercie „OPP”.