Zgłoszenia do kalendarza sportowego AP na 2018 rok

Zgłoszenia do Kalendarza Sportowego AP na 2018 rok

Członkowie Aeroklubu Polskiego mogą zgłaszać swoje propozycje ofert organizacji zawodów do Komisji Specjalnościowych.

W związku z przystąpieniem przez Dział Sportu AP do opracowania oferty do Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie organizacji przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym we wszystkich dyscyplinach sportu lotniczego, prosimy o zgłaszanie do Kalendarza Sportowego Aeroklubu Polskiego na 2018 rok ofert organizacji zawodów krajowych (Mistrzostwa Polski, zawody ogólnopolskie), międzynarodowych, a także treningów i konsultacji zawodników kadry narodowej, oraz kursów doszkalających dla kadry sędziowskiej, instruktorskiej i trenerskiej.

Oferty należy zgłaszać na załączonym druku -załącznik nr 01 a w sporcie balonowym na załączniku 1a wraz z preliminarzem kosztów – załącznik nr 02 (jeżeli planowane jest dofinansowanie przedsięwzięcia z środków MSiT), w terminie do dnia 7 listopada 2017 roku e-mailem do przewodniczących właściwych Komisji Specjalnościowych oraz w wersji papierowej do Działu Sportu Aeroklubu Polskiego na adres ul. 17 stycznia 39, 00-905 Warszawa (prosimy nie przesyłać do Aeroklubu Polskiego maili ze skanami).

Uwaga: Imprezy do kalendarza imprez szybowcowych są zgłaszane zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Szybowcową w Systemie Rozgrywania Zawodów Szybowcowych i Kwalifikowania Zawodników –  http://www.szybowce.com/?doc-zawody=rekordy-dokument organizator dokonuje zgłoszenia na formularzu mailem do sekretarza Komisji Szybowcowej, a do Działu Sportu AP przysyła wersję papierową.

Podajemy adresy przewodniczących poszczególnych Komisji Specjalnościowych:

Komisja Akrobacji Lotniczej – talowski@op.pl

Komisja Balonowa – krzysztof.cwikiel@us.edu.pl

Komisja Lotniowo-Paralotniowa – jprofus@gmail.com

Komisja Mikrolotowa – blazej.piech@eo.pl

Komisja Modelarska – boniecki@pro.onet.pl

Komisja Samolotowa – komisja.samolotowa@gmail.com

Komisja Spadochronowa – szopa.wro@wp.pl

Komisja Śmigłowcowa – jedrzej.wiler@gmail.com

Komisja Szybowcowa – christoph@matkowski.de

Przy zgłaszaniu ofert organizacji zawodów krajowych należy pamiętać o następujących zasadach i procedurach:

  1. Przyznawanie organizacji zawodów odbywa się zgodnie z Regulaminem Przyznawania Organizacji Imprez i Zawodów Sportowych w Sporcie Lotniczym.
  2. O organizację imprez i zawodów sportowych w sportach lotniczych, mogą starać się wyłącznie członkowie zwyczajni AP posiadający licencje klubu sportowego AP na rok 2018 w tej dyscyplinie, której dotyczą organizowane zawody sportowe.  Do oferty organizacji zawodów należy dołączyć Wniosek na licencję klubu sportowego z potwierdzeniem opłaty.
  3. Oferty na Mistrzostwa Polski powinny być dostosowane miejscem i terminem do najważniejszych imprez międzynarodowych (Mistrzostwa Europy, świata) i powinny być rozgrywane przed imprezą główną, tj. mistrzostwami świata czy Europy. Oferty mogą zawierać orientacyjne terminy zawodów, jeżeli kalendarze FAI na 2018 rok w poszczególnych dyscyplinach nie zawierają jeszcze terminów najważniejszych zawodów. Po ustaleniu kalendarzy FAI organizatorzy będą mogli uszczegółowić terminy zawodów rozgrywanych
    w kraju przesyłając informacje do właściwych Komisji Specjalnościowych i Działu Sportu AP.
  4. Wysokość opłat za wpis do kalendarza ustalają poszczególne Komisje Specjalnościowe zgodnie z Uchwałą Zarządu AP z dnia 18.09.2010 r.
  5. Zgłoszenia i opłaty do Kalendarza Sportowego FAI odbywają się zgodnie z zasadami Kodeksu Sportowego FAI w poszczególnych dyscyplinach sportu lotniczego oraz Regulaminem Przyznawania Organizacji Imprez i Zawodów Sportowych w Sporcie Lotniczym.
  6. Komisje Specjalnościowe (KS) na podstawie otrzymanych ofert opracowują Kalendarze Imprez na 2018 rok w swoich dyscyplinach na Arkuszu „Kalendarz Imprez AP na rok 2018”, a następnie przewodniczący każdej KS przesyła Kalendarz swojej dyscypliny do Działu Sportu AP mailem na adres j.darski@aeroklubpolski.pl w terminie do 13 listopada 2018r.

 

Załączniki:

– Druk oferty do Kalendarza AP (zał. 1) 01

– Druk oferty balonowej (zał. 1a) 1a

– Druk preliminarza finansowego (zał. 2) 02

– Regulaminem Przyznawania Organizacji Imprez i Zawodów Sportowych w Sporcie Lotniczym 03

– Druk Wniosku na Licencję Klubu Sportowego 04

– Uchwała ZAP ws. wysokości opłat za wpis do kalendarza sportowego AP 05

– Opłaty za wpis do kalendarza 06

– link do Kalendarza Imprez FAI https://fai.org/events

– Arkusz „Kalendarz Imprez AP na rok 2018” Kalendarz imprez AP 2018