• Dyscypliny
  • Modelarstwo
  • Samoloty
  • Szybowce
  • Spadochrony
  • Balony
  • Akrobacja
  • Lotnie i Paralotnie
  • Mikroloty
  • Śmigłowce
 

Klasy Lotnicze

Od kilku lat w polskich szkołach, głównie liceach, ale także i w gimnazjach, realizowany jest nowy projekt edukacyjny –  klasy lotnicze.

Klasy te, są zazwyczaj  klasami o profilu sportowym, w których rozszerzono program o przedmioty lotnicze teoretyczne i praktyczne. Uczniowie zdobywają wiedzę m.in. z zakresu aerodynamiki, meteorologii, historii lotnictwa, prawa lotniczego, zasad i mechaniki lotu, a także nabywają umiejętności praktyczne, podczas kursu lotniczego na statkach powietrznych.

Propozycja klas lotniczych jest wyjątkowo atrakcyjna dla młodzieży, gdyż w obecnych czasach obserwuje się duże zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny lotnictwa. Nie tylko na pilotów cywilnych, wojskowych, czy liniowych, ale także na personel lotniczy – mechaników i inżynierów.

Kształcenie w kierunku lotnictwa jest dość kosztowne, jednak klasy lotnicze umożliwiają bezpłatne bądź częściowo odpłatne zdobywanie uprawnień lotniczych. Funkcjonowanie klas finansuje w znacznej mierze Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wiążesz swoją przyszłość z lotnictwem – wybierz szkołę już dziś!

 

Szkoły z klasami o profilu lotniczym/mechanik lotniczy:

w województwie dolnośląskim:

LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE

51-315 WROCŁAW, ul. Kiełczowska 43

www.lzn.pl

 

w województwie kujawsko-pomorskim:

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Grudziądzu

86-300 GRUDZIĄDZ, ul. Korczaka 23

www.e-grudziadz.com.pl/vlo

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH nr 1 w Bydgoszczy

85-224 BYDGOSZCZ, ul. Św. Trójcy 37

www.zsm1.bydgoszcz.pl

 

w województwie lubelskim:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH w Lublinie

20 – 704 LUBLIN, ul. Wojciechowska 38

www.zsel.lublin.pl

 

ROZTOCZAŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

22-400 ZAMOŚĆ,  ul. Szwedzka 4a

www.sopzamosc.neostrada.pl

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w Świdniku

21-045 ŚWIDNIK, ul. Szkolna 1

www.portal.pcez.pl

 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE

08-521 DĘBLIN, ul. II Pułku Kraków 5

www.lotnik.com

 

 

w województwie mazowieckim:

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Bohaterów Narwiku w Warszawie

02-172 WARSZAWA, ul. Gładka 16

www.narwik.edu.pl

 

EUROPEJSKIE LOTNICZE LICEUM PROFILOWANE

01-513 WARSZAWA, ul. Felińskiego 15

www.techlot-simp.pl

 

w województwie podkarpackim:

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH im. gen. Władysława Andersa

35-078 RZESZÓW, ul. Hetmańska 45a

www.zsm.resman.pl

 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 3 w Krośnie

38 – 400 KROSNO, ul. Tysiąclecia 5

www.zsp3.krosno.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Mielcu

39-300 MIELEC, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3

www.zstmielec.nazwa.pl/zst/

 

 

w województwie podlaskim:

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 2 w Białymstoku

15-840 BIAŁYSTOK, ul. Narewska 11

www.lotnicy2lo.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 w Białymstoku

15-082 BIAŁYSTOK, ul. Świętojańska 1

www.zsz2.bialystok.pl

 

w województwie śląskim:

newold1-copy2ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH w Bytomiu

41-902 BYTOM, ul. Katowicka 35

 

www.zsee.bytom.pl

 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach

40-952 KATOWICE, ul. Krasińskiego 2

www.zdz.katowice.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Czerwionce-Leszczynach

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY, ul. 3-go Maja 42

www.zsczl.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

95-200 PABIANICE, ul. Piotra Skargi 21

www.zs1.pabianice.com.pl

 

TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE  im. gen. Władysława Sikorskiego

42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Jasnogórska 84

www.tzn.edu.pl

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

10- 144 OLSZTYN, ul. Bałtycka 37 A

www.zset.olsztyn.pl

 

w województwie wielkopolskim:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH

64-100 LESZNO, ul. Kilińskiego 4

www.zset.leszno.eu

 

GIMNAZJUM NR 30 im. Felicjana Sypniewskiego

61-329 POZNAŃ, ul. Gluszyna 18

www.gimnazjum30.poznan.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarządzu

62-020 SWARZĘDZ, Os. Mielżyńskiego 5A

www.zs1-swarzedz.pl lub www.aeroklub.poznan.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH w Kaliszu

62-800 KALISZ, ul. Częstochowska 99-105

www.zste.kalisz.pl

 

EUROPEJSKIE TECHNIKUM LOTNICZE

64-200 WOLSZTYN, Powodowo

www.technikumlotnicze.pl