• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

Ubezpieczenia – Legitymacje

Szanowni Państwo,

Aeroklub Polski informuje, iż zakończył współpracę z APRIL Polska Service Sp. z o.o. W związku z powyższym  31 lipca 2014 r. był ostatnim dniem przyjmowania wniosków do zawarcia ubezpieczenia w April.

Zachęcamy do skorzystania z nowego ubezpieczenia w PZU http://www.aeroklub-polski.pl/aktualnosci/ubezpieczenie-dla-osob-uprawiajacych-sporty-lotnicze/

 Krótka informacja dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia

dla wszystkich członków Aeroklubu Polskiego

Aeroklub Polski przedstawia propozycję całorocznego, grupowego ubezpieczenia NNW osób uprawiających sport lotniczy. Ubezpieczenie skierowane jest do Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego oraz jednostek terenowych Aeroklubu Polskiego.

 1. Obowiązek ubezpieczenia wynika z USTAWY z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Art. 38.
  Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej  na polskim związku sportowym.

Niewątpliwym atutem są nieskomplikowane procedury, minimum formalności i bardzo korzystna cena. Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje uprawianie sportu lotniczego we wszystkich dyscyplinach. Zakres ochrony ograniczony czas ochrony – czynności lotnicze + droga

 • Ubezpieczenie grupowe, forma imienna
 • Zakres terytorialny Świat
 • Okres ubezpieczenia roczny
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wykonywanie czynności lotniczych na wszelkiego rodzaju statkach powietrznych oraz urządzeniach latających (w tym prywatne)
 • Ochrona objęte jest latanie: turystyczne, szkolne, zawody, pokazy, treningi, rekreacyjne

Wszelkie szczegóły znajdują się w załączonej ofercie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia:

Sposób zawarcia ubezpieczenia:

 • dane do ubezpieczenia należy przesłać w programie Word mailem na adres: aerobroker@gazeta.pl
 • polisa zostanie wystawiona i przesłana: skan mailem oraz dokumenty papierowe pocztą. Po otrzymaniu dokumentów należy je podpisać i jeden egzemplarz odesłać pocztą na wskazany adres PZU
 • termin płatności składki do 14 dni od daty początku ochrony ubezpieczeniowej

Pytania dotyczące ubezpieczenia proszę kierować do: Janusz Zdulski, telefon 604 27 83 81, mail: aerobroker@gazeta.pl