• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

Informacja o kartach APRIL

WAŻNE!

Prosimy aby zgłoszenia przesyłane w piątki były dostarczane do godz.12:00.  Wówczas ubezpieczenie będzie zawarte od soboty.

Każde zgłoszenie, które wypłynie do April, w piątek,  po tej godzinie będzie zrealizowane poniedziałek.

Firma Ubezpieczeniowa APRIL Polska Sp. z o.o. w ramach współpracy zaproponowała możliwość przystąpienia do ubezpieczenia rodzin członków na warunkach określonych poniżej.

Twoja Karta Podróże to roczna karta ubezpieczeniowa

 • szeroki przedział wiekowy odbiorców karty (6-60 lat)
 • ubezpieczenie od kosztów leczenia wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych za granicą
 • zapewniona ochrona podczas wykonywania pracy (również fizycznej)
 • bezgotówkowe rozliczenia kosztów medycznych
 • w wersji podstawowej amatorskie uprawianie sportów np.: narciarstwo, windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo – bez dodatkowych dopłat
 • koszty rehabilitacji na terenie RP
 • całodobowa pomoc w podróży ( Centrum Pomocy)
 • serwis Concierge

 

Program podzielono na pakiety ubezpieczeniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb. W podróżach i wyjazdach  zagranicznych ochronę zapewnia Twoja Karta Podróże, dostępna w trzech wariantach: Classic, Student i Sport.

TWOJA KARTA PODRÓŻE CLASSIC – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA  przeznaczona dla wszystkich osób w wieku 29-60 lat. Ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas podróży za granicą (z wyłączeniem USA i Kanady  – jednak istnieje możliwość zakupienia rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na terenie tych Państw) w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także wykonywania pracy biurowej i fizycznej.

TWOJA KARTA PODRÓŻE STUDENT – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA  adresowana do dzieci i młodzieży w wieku 6-28 lat. Ubezpieczenie tak jak w przypadku karty Classic zapewnia ochronę podczas podróży za granicą w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także wykonywania pracy biurowej i fizycznej. Ponad to ubezpieczenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach sportowych w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole lub uczelni oraz praktyki zawodowe wskazane przez szkołę lub uczelnię. Również w tym wariancie karty istnieje możliwość wykupienia rozszerzenia o USA i Kanadę, a także dodatkowo o NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) na terenie Polski.

TWOJA KARTA PODRÓŻE SPORT – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA obejmuje wszystkich od 6 do 60 roku życia. Ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas podróży za granicą (z wyłączeniem USA i Kanady) w trakcie uprawiania turystyki kwalifikowanej oraz wykonywania pracy biurowej i fizycznej a dodatkowo podczas amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych.

Twoja Karta Podróże to wysokie sumy ubezpieczenia:

 • Koszty Leczenia – 260 000 PLN
 • NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) – 15 000 PLN
 • KPR (Koszty Rehabilitacji po powrocie do Polski) – 500 PLN
 • OC (Odpowiedzialność Cywilna) – 100 000 PLN

W ramach programu ubezpieczeniowego, przewidziano także karty dla osób potrzebujących ochrony jedynie na terenie Polski. Występują one pod nazwą Twoja Karta Polska i są dostępne w wariantach Classic i Student.

TWOJA KARTA POLSKA CLASSIC – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA przeznaczona dla wszystkich osób w wieku 29-60 lat. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w życiu prywatnym na terenie RP podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także w trakcie wykonywania  pracy biurowej i fizycznej. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia  wersji POLSKA SPORT, która obejmuje sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne.

TWOJA KARTA POLSKA STUDENT – ROCZNA KARTA UBEZPIECZENIOWA adresowana do dzieci i młodzieży w wieku 6-28 lat. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w życiu prywatnym na terenie RP podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej, a także w trakcie wykonywania  pracy biurowej i fizycznej. Ponad to ubezpieczenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach sportowych w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole lub uczelni oraz praktyki zawodowe wskazane przez szkołę lub uczelnię.  Również w tym wariancie dodatkowo istnieje możliwość dokupienia  wersji POLSKA SPORT, która obejmuje sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne.

Sumy Ubezpieczenia  – Twoja Karta Polska

 • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – 20 000 zł
 • KR (koszty ratownictwa) – 5 000 zł
 • KPR (koszty rehabilitacji na terenie RP) – 500 zł
 • OC (odpowiedzialność cywilna) – 60 000 zł

 

CENY KART

Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres e-mail: agata.szczapa@pl.april.com

Ubezpieczenie ważne jest przez 365 dni i rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu przelewu.

Po dokonaniu powyższych czynności APRIL przygotuje kartę oraz certyfikat ubezpieczenia i prześle na adres wskazany we wniosku.