Modelarstwo

Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego

1. Przewodniczący – Stanisław KUBIT
2. Wiceprzewodniczący – Norbert SUWAŁA
3. Sekretarz – Anna MESSYASZ
4. Skarbnik – Michał SŁYŚ
5. Członek – Jacek POGONOWSKI
6. Członek – Ryszard LEWANDOWSKI
7. Członek – Grzegorz GORYCZKA
8. Członek – Grzegorz BORYCZKO
9. Członek – Wojciech DRZYMAŁA

Kontakt do komisji: komisja.modelarska@aeroklubpolski.pl

O modelarstwie w Aeroklubie Polskim:

Aktualności