O Aeroklubie Polskim

Aeroklub Polski to organizacja społeczna, spadkobierca pięknych tradycji wielu lotniczych pokoleń Polaków, która pragnie wzbogacać te tradycje o nowe wartości.

  • Aeroklub Polski jest polskim związkiem sportowym i posiada osobowość prawną.
  • Terenem działania Aeroklubu Polskiego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Aeroklub może także prowadzić działalność poza jej granicami.
  • Aeroklub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. Zasady regulujące sposób realizacji przez aerokluby regionalne i szkoły lotnicze zadań zleconych Aeroklubowi Polskiemu – określa Zarząd Aeroklubu Polskiego.
  • Aeroklub Polski jest neutralny pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

Aktualności