Misja AP

Aeroklub Polski jest wspólnotą ludzi, dla których pasja lotnicza jest źródłem samorealizacji i rozwoju.

Łączy nas przyjaźń i współdziałanie oraz tradycja i doświadczenie wielu pokoleń polskich lotników.

Wierzymy, że pasja lotnicza może pełnić ważną rolę w kształtowaniu osobowości i charakteru młodych Polaków.

Dążąc do stworzenia warunków dla swobodnej i bezpiecznej realizacji naszej pasji, działamy na rzecz całej społeczności lotniczej w Polsce.

Rozwijamy rywalizację sportową.

Aktualności