Struktura AP

Struktura organizacyjna Aeroklubu Polskiego obejmuje:

  • władze Aeroklubu Polskiego
  • aerokluby regionalne, szkoły lotnicze i ich władze
  • kluby specjalnościowe

Władzami Aeroklubu Polskiego są:

  • Walne Zgromadzenie Delegatów
  • Zarząd Aeroklubu Polskiego
  • Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego
  • Sąd Koleżeński Aeroklubu Polskiego

Aktualności