Informacja o pracach KR AP

Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego na posiedzeniu nr 1 w dniu 29 marca 2014 ukonstytuowała się na podstawie paragrafu 36 punkt 2 Statutu AP na kadencje 2014 – 2018, w składzie:

Przewodniczący: Jacek Musiał,
Wiceprzewodniczący: Jerzy Boniecki,
Sekretarz: Mirosław  Górski,
Członkowie: Janusz Golinkiewicz, Jarosław  Obuchowski, Roman Walczak, Janusz Zdulski.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu nr 2 w dniu 12 kwietnia 2014r po wcześniejszych pracach nad dostosowaniem treści regulaminu KR do obecnie obowiązującego statutu Związku, dokonała zmiany Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

Regulamin Komisji Rewizyjnej AP 2014  Zobacz

Tekst jednolity Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty wszystkimi głosami składu KR i jest dostępny w dokumentach AP.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu nr 3 w dniu 30 maja 2014r. przyjęła harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r i wystąpiła z wnioskami do rozpatrzenia przez Zarząd AP w sprawach weryfikacji liczby członków zwyczajnych organizacji zrzeszonych w AP i ich przynależnością, regulaminów licencjonowania klubów sportowych i licencji sportowych zawodników. Po zapoznaniu się z materiałami dostępnymi w biurze AP Komisji Specjalnościowych, KR poprosiła o przygotowanie przez biuro AP merytorycznej analizy zasad podziału środków z Ministerstwa Sportu.

Mirosław Górski Sekretarz Komisji Rewizyjnej AP

Aktualności