Skład Komisji Rewizyjnej AP

Zarząd Aeroklubu Polskiego informuje, że w dniu 25 września br. 3 z 5 członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego złożyło rezygnację z dotychczas pełnionych funkcji. Tym samym na podstawie par. 36 ust. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego wygaśnięciu uległy mandaty wszystkich poniżej wymienionych członków Komisji.

W zaistniałej sytuacji, wybór nowej Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego nastąpi podczas zwołanego w tym celu Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego.

  • Piotr Michałek – przewodniczący
  • Hanna Gołuńska – wiceprzewodniczący
  • Janusz Zdulski – sekretarz
  • Joanna Gawdzik-Zawalska – członek
  • Włodzimierz Skalik – członek

Sprawy do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego prosimy kierować drogą elektroniczną na adres krap@aeroklubpolski.pl albo pocztą tradycyjną na adres biura Aeroklubu Polskiego (ul. , 02-148 Warszawa) z dopiskiem „Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego”. Wszystkie sprawy zostaną przekazane nowo wybranej Komisji.

Aktualności

Newsletter

Zapisz się do newslettera AP