Skład Komisji Rewizyjnej AP

  • Piotr Michałek – przewodniczący
  • Hanna Gołuńska – wiceprzewodniczący
  • Janusz Zdulski – sekretarz
  • Joanna Gawdzik-Zawalska – członek
  • Włodzimierz Skalik – członek

Sprawy do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego prosimy kierować drogą elektroniczną na adres krap@aeroklubpolski.pl albo pocztą tradycyjną na adres biura Aeroklubu Polskiego (ul. , 02-148 Warszawa) z dopiskiem „Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego”.

Aktualności

Newsletter

Zapisz się do newslettera AP