Skład Komisji Rewizyjnej AP

Zarząd Aeroklubu Polskiego informuje, że w dniu 19 marca 2022 r. podczas XVI Sprawozdawczo – Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego został wybrany skład Komisji Rewizyjnej AP:

  • Musiał Jacek – przewodniczący
  • Zdulski Janusz – wiceprzewodniczący
  • Weber Mateusz – sekretarz
  • Kowalczyk Adam
  • Tokarczyk Bartłomiej

Sprawy do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego prosimy kierować drogą elektroniczną na adres krap@aeroklubpolski.pl albo pocztą tradycyjną na adres biura Aeroklubu Polskiego (ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa) z dopiskiem „Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego”.

Aktualności