Rada Seniorów Lotnictwa

Przy Aeroklubie Polskim działają Kluby Seniorów Lotnictwa. Są one autonomicznymi organizacjami, posiadającymi swoje władze oraz strukturę organizacyjną. Wobec władz Aeroklubu Polskiego, Kluby Seniorów Lotnictwa reprezentowane są przez RADĘ SENIORÓW LOTNICTWA, w skład której wchodzą przewodniczący regionalnych Klubów Seniorów Lotnictwa.

Obecnie istnieje 25 Klubów, a liczba ich członków wynosi ok. 900 osób.

Rada seniorów Lotnictwa wybiera Prezydium Rady.

Obecny skład Prezydium jest następujący:

Imię Nazwisko Stanowisko
Leszek Mańkowski Prezes
Barbara Grześkowiak-Bocian Wiceprezes
Leszek Karst Wiceprezes
Krystyna Mańkowska Sekretarz
Leszek Szczepaniak Członek
Andrzej Amerski Członek
Janusz Stachowicz Członek

Więcej informacji o Radzie Seniorów Lotnictwa oraz dane kontaktowe znajdują się na:
www.rslap.org

Aktualności