Konkurs na Prezesa Zarządu Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie

Rada Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu / Dyrektora Szkoły. 

 

 

Rada Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie

ogłasza konkurs na funkcję / stanowisko:

PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR

Opis funkcji / stanowiska:

Prezes Zarządu / Dyrektor CSS AP zarządza i jest odpowiedzialny za zarządzanie działalnością Szkoły w zakresie określonym w Regulaminie (Statucie) Szkoły.

Oczekiwania wobec kandydatów:

• wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,

• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,

• zdolności interpersonalne i reprezentacyjne,

• samodzielność w realizacji zadań,

• zaangażowanie i pasja w działaniu,

• znajomość pakietu Office,

• wskazana znajomość branży lotnictwa ogólnego cywilnego,

• wskazana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

• możliwość rozwoju zawodowego w branży lotnictwa cywilnego,

• pracę pełną wyzwań w dynamicznie zmieniającej się organizacji.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (CV + list motywacyjny zawierający m.in. oczekiwane warunki zatrudnienia i oczekiwania finansowe) do dnia 10 marca 2017 roku na adres szkoły z dopiskiem w tytule „Konkurs – Prezes CSS AP” lub w formie skanu na adres elektroniczny Rady: css.rada@cssleszno.pl.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni do dalszego etapu procesu rekrutacji obejmującego rozmowę telefoniczną i spotkanie. Podczas spotkania, kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie własnej koncepcji działalności i rozwoju CSS AP.

Więcej informacji na temat CSS AP można znaleźć na stronie http://www.cssleszno.eu/

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).