Licencje klubów sportowych

Licencję Klubu Sportowego może otrzymać Klub Sportowy, który spełnia następujące warunki:

  • jest członkiem zwyczajnym Aeroklubu Polskiego.
  • deklaruje udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzi działalność w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana Licencja Klubu Sportowego
  • nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec AP.

Licencję Klubu Sportowego przyznaje się na wniosek Klubu Sportowego, przesłany pocztą elektroniczną na adres: licencje@aeroklubpolski.pl na prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzu oraz po wpłynięciu na konto AP:

92 2030 0045 1110 0000 0253 5290

opłaty zgodnie z cennikiem opłat.

Zniżki w opłatach za wydanie/przedłużenie licencji klubu sportowego:

1. Nadesłanie wniosku o wydanie lub przedłużenie licencji i dokonanie wpłaty w terminie od 1 września do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który licencja ma być wydana, upoważnia klub do otrzymania 50% zniżki (liczy się termin wpływu wniosku na pocztę mailową AP oraz opłaty na konto AP) – zniżka nr 1.

2. Opłacenie składki członkowskiej AP najpóźniej do 15 grudnia, z góry za cały rok, na który ma być wydana LKS oraz złożenie do tego terminu opłaconego wniosku o wydanie LKS, upoważnia klub do otrzymania licencji w cenie 50 zł za każdą dyscyplinę – zniżka nr 2.

Kontakt tel.: 22 55 67 350

Dokumenty do pobrania

Regulamin licencjonowania KS  Pobierz

Cennik wydawania licencji  Pobierz

Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego prezentuje poniżej wykaz Aeroklubów Regionalnych i Organizacji posiadających status członka AP, którym przyznano Licencje Klubu Sportowego (LKS).

Zestawienie wydanych Licencji Klubu Sportowego

rok
aktualizacja
plik

2019

01.01.2019

2018

20.10.2018

2017

07.07.2017

2016

19.10.2016

2015

01.10.2015

Aktualności

Newsletter

Zapisz się do newslettera AP