Licencje klubów sportowych

Licencję Klubu Sportowego (LKS) może otrzymać Klub Sportowy, który spełnia następujące warunki:

–   jest członkiem zwyczajnym AP,

–   deklaruje udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzi działalność w dyscyplinie sportu lotniczego, dla jakiej ma być wydana LKS,

–   nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec AP,

–   złożył do prawidłowo wypełniony wniosek oraz wniósł wymaganą opłatę za wydanie LKS.

Wnioski o przyznanie LKS, po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z reprezentacja KRS należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:licencje@aeroklubpolski.pl

Wpłaty za przyznanie należy dokonać na konto bankowe Aeroklubu Polskiego:

92 2030 0045 1110 0000 0253 5290

Wysokość opłat zgodnie z zał. Nr 3 RLKS.

Zniżki w opłatach za przyznanie licencji klubu sportowego:

– Zniżka Nr 1 (art. 5 ust.7 RLKS – 50% opłaty podstawowej) – nadesłanie wniosku o przedłużenie licencji i dokonanie wpłat w terminie od 1 października do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który licencja ma być wydana oraz spełnienie pozostałych warunków formalnych.

– Zniżka Nr 2 (art. 5 ust.9 RLKS – opłata 50 zł za każdą wnioskowana dyscyplinę) – spełnienie warunków dla zniżki Nr 1 i opłacenie najpóźniej do 15 grudnia roku poprzedniego składki członkowskiej AP, z góry za cały rok, na który ma być wydana LKS oraz spełnienie pozostałych warunków formalnych.

W razie pytań prosimy o kontakt licencje@aeroklubpolski.pl lub tel. 22 556 73 50

Dokumenty do pobrania

Regulamin licencjonowania KS  Pobierz

Cennik wydawania licencji  Pobierz

Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego prezentuje poniżej wykaz Aeroklubów Regionalnych i Organizacji posiadających status członka AP, którym przyznano Licencje Klubu Sportowego (LKS).

Zestawienie wydanych Licencji Klubu Sportowego

rok
aktualizacja
plik

2022

14.01.2022

2021

08.11.2021

2020

26.08.2020

2019

06.08.2019

2018

20.10.2018

2017

07.07.2017

2016

19.10.2016

2015

01.10.2015

Aktualności

Newsletter

Zapisz się do newslettera AP