Karty IPPI

Karta stopnia wyszkolenia IPPI (International Pilot Profciency Information) jest międzynarodowym dokumentem potwierdzającym poziom umiejętności pilota lotni (SafePro) i paralotni (ParaPro).

Zarządzenie z dnia 31.03.2022  Pobierz

Dokumenty do pobrania

Regulamin wydawania karty IPPI  Pobierz

CIVL SafePro Para Download

Wniosek o wydanie karty IPPI  Pobierz

Kontakt:

Biuro Aeroklubu Polskiego – licencje@aeroklubpolski.pl 

Aktualności