OPP

Przekaż 1,5% podatku poprzez Aeroklub Polski

Wspieraj naszych lotników, pomóż im rozwinąć skrzydła!

Jeżeli chcesz wesprzeć polskich lotników, przekazując 1,5% podatku na ten cel, to zrób to! Wypełnij swoje zeznanie podatkowe według poniższych instrukcji, wskazując AP, jako beneficjenta środków. Pamiętaj, że masz prawo do wyboru tylko jednej takiej organizacji.

Jako cel szczegółowy wskaż taki, który jesteś zdecydowany wspierać. Może być to konkretny Aeroklub Regionalny, konkretny zawodnik kadry narodowej lub inne zadanie. Pamiętaj, iż 80% przekazanej przez Ciebie kwoty trafi na wskazane przez Ciebie zadanie. Reszta posłuży na sfinansowanie obsługi tego systemu.

Jedyne, co musisz zrobić to właściwie wypełnić deklaracją podatkową:

Możesz to zrobić za darmo przez Internet:

Lub kieruj się poniższymi wskazówkami:

1,5% krok po kroku

1. W odpowiedniej rubryce formularza podatkowego podaj numer KRS Aeroklubu Polskiego: 0000122672 (Numery właściwych rubryk mogą różnić się, w zależności od rodzaju formularza jaki wypełniasz).

2.  W komórce „Wnioskowana kwota”, wpisz według podanych w formularzu wskazówek obliczone 1,5% ze swojego podatku.

3.  W rubryce cel szczegółowy, wskaż cel, na który chciałbyś przekazać 1,5% podatku.

Przykładowo:

  •  Aeroklub Polski
  • lub Aeroklub Regionalny  (wpisać nazwę właściwego AR)
  • lub Szkoła Szybowcowa (wpisać nazwę Szkoły Szybowcowej)
  • lub Licencjonowany Klub Sportowy w sporcie lotniczym (wpisać nazwę KS)
  • lub Licencjonowany Zawodnik w sporcie lotniczym (należy podać imię i nazwisko zawodnika)
  • lub Kadra Narodowa (wpisać wybraną Kadrę Narodową)
  • lub Regionalny Klub Seniorów Lotnictwa (należy podać nazwę Klubu)

Urząd Skarbowy, po otrzymaniu deklaracji uzupełnionych według powyższych wskazówek, do końca lipca danego roku przekaże na konto Aeroklubu Polskiego właściwe kwoty, potrącając koszty przelewu.

Szczegółowe dane o wpłatach zostaną przesłane do Biura Aeroklubu Polskiego przez Urząd Skarbowy do końca października danego roku.

Biuro Aeroklubu Polskiego, po całkowitym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co powinno nastąpić w IV kwartale danego roku, przekaże wskazanym beneficjentom wpłacone kwoty. Następnie poda do wiadomości Członków AP szczegółowy raport z otrzymanych i przekazanych kwot.

Będziemy wdzięczni wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Pamiętaj! Przekazanie 1,5% podatku nic nie kosztuje.

Zarząd Aeroklubu Polskiego

Aktualności