Biuro AP

Biuro Aeroklubu Polskiego
ul. 39, 02-148 Warszawa

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 08:00 – 16:00

Piotr Czarnecki
Sekretarz Generalny AP
Dyrektor Zarządzający

sgap@aeroklubpolski.pl
tel. 22 55 67 300

Zarządza pracą biura Aeroklubu Polskiego i odpowiada za jego efektywne funkcjonowanie. Wraz z Zarządem AP reprezentuje AP na zewnątrz. Ponadto odpowiada za komunikację pomiędzy pracownikami i interesariuszami biura, a Zarządem. Zajmuje się budowaniem relacji z partnerami biznesowymi AP. Odpowiedzialny za realizację strategii Aeroklubu Polskiego w zakresie szeroko pojętej promocji sportów lotniczych.

Luiza Gierszyńska
Asystentka Zarządu

biuro@aeroklubpolski.pl
licencje@aeroklubpolski.pl

tel. 22 55 67 300, fax 22 55 67 355

Odpowiada za sprawnie funkcjonujący sekretariat AP. Wspiera pracę biura poprzez zapewniane prawidłowego przepływu informacji i korespondencji. Zajmuje się sprawami związanymi z licencjonowaniem zawodników i klubów sportowych.Odpowiada również za przyznawanie i prowadzenie ewidencji licencji skoczków spadochronowych oraz kart IPPI dla pilotów paralotni i lotni, licencji sędziów sportowych w modelarstwie lotniczym.

Barbara Dobrowolska
Główny Specjalista w Dziale Sportowo-Organizacyjnym

Zajmuje się opracowywaniem wniosków, załączników do wniosków oraz sprawozdań i rozliczeń związanych z realizacją zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponadto współpracuje z trenerami oraz komisjami specjalnościowymi w zakresie opracowywania kalendarzy imprez, ofert oraz sporządzania innej niezbędnej dokumentacji do realizacji i rozliczeń zadań dotowanych przez MSiT w sporcie lotniczym.

Jarosław Darski
Główny Specjalista w Dziale Sportowo-Organizacyjnym

j.darski@aeroklubpolski.pl
tel. 22 55 67 357

Zajmuje się opracowywaniem wniosków, załączników do wniosków oraz sprawozdań i rozliczeń związanych z realizacją zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponadto jest odpowiedzialny za przyznawanie i ewidencjonowanie odznak sportowych. Prowadzi także statystyki medali zdobytych w Mistrzostwach Świata i Europy oraz zestawienia wymagane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, COS i GUS.

Piotr Czarnecki
Radca Prawny

p.czarnecki@aeroklubpolski.pl
tel. 22 55 67 300

Odpowiada za przygotowywanie pism sądowych, projektów umów i składanie wniosków do KRS. Współpracuje z komornikami w ramach postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom AP. Zajmuje się przygotowywaniem i obsługą posiedzeń Zarządu AP. Prowadzi zestawienie uchwał Zarządu AP. Obsługuje również organy AP.

Małgorzata Szymaniuk
Główna Księgowa

tel. 22 55 67 366

Odpowiada za całokształt spraw finansowo-księgowych AP, w tym za wystawianie dokumentów finansowych (noty za składki, faktury VAT), za rozrachunki z Ministerstwem Sportu i tytułu OPP, przelewy krajowe i zagraniczne, kontakty z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi organizacjami podatkowymi, prowadzenie windykacji należności wobec dłużników AP oraz kasę firmową.

Beata Marciniak
Księgowa

tel. 22 55 67 366

Odpowiada za sprawy finansowo-księgowe AP, w tym za wystawianie dokumentów finansowych (noty za składki, faktury VAT), za rozrachunki z MSiT i tytułu OPP, przelewy krajowe i zagraniczne, kontakty z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi organizacjami podatkowymi, prowadzenie windykacji należności wobec dłużników AP oraz kasę firmową.

Adam Paska

Specjalista ds. Organizacyjnych i Marketingu

a.paska@aeroklubpolski.pl
tel. +48 605 488 120

Odpowiada za prowadzenie spraw organizacyjno-marketingowych przedsięwzięć organizowanych i obsługiwanych przez Biuro Aeroklubu Polskiego.

Ryszard Michalski
Szef Szkolenia

r.michalski@aeroklubpolski.pl
tel. 22 55 67 364

Odpowiada za całokształt spraw związanych z prowadzeniem szkoleń lotniczych, w tym za poprawność instrukcji oraz programów szkoleń lotniczych w Organizacjach Szkolenia aeroklubów regionalnych i szkół, korzystających z dokumentacji szkoleniowo-operacyjnej AP. Prowadzi nadzór nad działalnością w zakresie bezpieczeństwa lotniczego oraz organizuje szkolenia metodyczne szkoleniowej kadry kierowniczej aeroklubów regionalnych

Aktualności