VIII Nadzwyczajny Kongres AP już 15 lipca

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Aeroklubu Polskiego, uprzejmie informujemy o zwołaniu VIII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego.

VIII Nadzwyczajny Kongres AP odbędzie się w dniu 15 lipca 2017 roku (sobota) o godz. 9:45 w I terminie lub o godz. 10:00 w II terminie, w Warszawie przy ul 17 stycznia 43 w budynku PLL LOT. Celem zwołania Kongresu jest wybór nowej Komisji Rewizyjnej, w związku z rezygnacją więcej niż połowy dotychczasowych członków tego organu.

Porządek obrad VIII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego: PORZĄDEK OBRAD -VIII NKAP

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego przypomina, że zgodnie z treścią § 28 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego, w Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Członków Zwyczajnych Związku, powołani zgodnie z przepisami wewnętrznymi osób prawnych będących Członkami Zwyczajnymi Związku w liczbie jeden delegat na jednego Członka Zwyczajnego Związku. Każdy delegat reprezentujący Członka Zwyczajnego działającego w formie prawnej stowarzyszenia dysponuje na Kongresie ilością głosów uzależnioną od liczby członków tego stowarzyszenia zgodnie z treścią § 28 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego.

Przedkładając powyższe informacje przesyłamy pozdrowienia i liczymy na obecność Państwa delegata na VIII Nadzwyczajnym Kongresie Aeroklubu Polskiego.