Zmiany Statutu Aeroklubu Polskiego

28 września 2017 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmiany statutu Aeroklubu Polskiego, które przyjęto 20 maja 2017 r. na VI Zwyczajnym Sprawozdawczym Kongresie Aeroklubu Polskiego. Wcześniej 13 lipca 2017 r. zmiany te zostały zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki. Tekst jednolity statutu po zmianach zamieszczony jest obecnie w Biuletynie Informacji Publicznej Aeroklubu Polskiego.